Om oss

Valhallas byggherrar AB startades år 2016 och har under åren varit verksam i Stockholmsområdet.

På Valhallas byggherrar AB blir alla kunder bemötta med en hög servicestandard. Företaget har som mål och vision att förse sina kunder med riktigt bra produkter och tjänster till konkurrenskraftiga priser.
Alla företag står ständigt inför en del utmaningar. Flexibilitet är en värdefull egenskap hos Valhallas byggherrar AB . Företaget tar sig an stora och små uppdrag och ingen kund är för stor eller för liten.

Genom att finnas till hands lovas snabba åtgärder genom kortare ledtider vilket frigör både tid och pengar för kunden. Att ha en kundnära och personlig kontakt underlättar och främjar en bättre relation.

Valhallas byggherrar AB garanterar en hög kvalitet och servicenivå.